Rubriky
Členské schůze

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ZA ROK 2020

VČS ZO ČSV Chrudim se koná v neděli 20. 6. 2021, od 9:00 hod., v restauraci Muzeum v Chrudimi. Během VČS bude poskytnuto občerstvení a oběd.

VČS se konána na základě postupného uvolňování vládních protikoronavirových opatření a na základě konzultace s provozovatelem restaurace. Organizace schůze se bude řídit platnými protiepidemickými opatřeními.

Program VČS:

1) zahájení schůze, seznámení se zvláštním režimem chodu spolku během koronaviru

2) přečtení a schválení programu

3) volba návrhové komise usnesení

4) plnění usnesení z minulé VČS

5) zpráva o členské základně, noví členové, statistiky

6) zpráva o činnosti výboru organizace s důrazem na ekonomiku

7) informace o Okresní organizaci ČSV a celé ČSV

8) zpráva o včelařském domu

9) ekonomická zpráva za rok 2020

10) nákazová situace, VČETNĚ SOUČASNÉ SITUACE OHLEDNĚ MORU VČELÍHO PLODU

11) zpráva o činnosti kroužku mladých včelařů

12) zpráva revizní a kontrolní komise včetně jejího schválení

přestávka

13) schválení plánů na rok 2021, VČETNĚ PLÁNŮ LÉČENÍ NA LETOŠNÍ ROK

14) Přednáška ing. Josefa Šrolla, Ph.D. – téma: Vliv současných klimatických podmínek na chov včel a rozvoj nákaz

15) diskuze

16) přečtení usnesení VČS a jeho schválení

17) ukončení schůze a oběd

Rubriky
Mor včelího plodu

Mor včelího plodu – Ohnisko Rtenín

14. 6. 2021 vydala SVS nařízení k provedení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nákazy.

Ochranné pásmo tvoří oblast, která zahrnuje následující katastrální území: 606839 Bojanov, 776921 Cítkov, 697044 Deblov, 671461 Hrbokov, 671479 Kovářov u Seče, 683159 Liboměřice, 683175 Nové Lhotice, 697079 Petříkovice u Mladoňovic, 697087 Pohled u Mladoňovic, 746461 Seč, 776947 Vápenný Podol a 698385 Zbyhněvice.

Včelaři mající svá včelstva ve výše uvedených katastrech by měli věnovat zvýšenou pozornost nařízení SVS.

Opatření

Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém souboru.