Informace pro zájemce o včelaření

Členy ZO ČSV Chrudim jsou včelaři, kteří mají trvalé bydliště nebo stanoviště včelstev v působnosti ZO ČSV Chrudim. Působnost ZO ČSV Chrudim je přibližně ohraničena těmito katastry: Stolany, Sobětuchy, Markovice, Dřenice, Tuněchody, Topol, Kočí, Kunčí, Lukavice, Škrovád, Podhůra, Rabštejn.Noví členové jsou přijímáni podle stejných pravidel a pouze na pravidelných schůzích výboru ZO.

Nový včelař je povinen včelařit podle veterinárního zákona, podle chovatelského zákona a podle stanov Českého svazu včelařů.

1) Zajistit si u Českomoravské společnosti chovatelů své chovatelské číslo a číslo stanoviště (kam umístí včely)

2) Přihlásit se do ČSV (není povinné)

3) Převézt si včely pouze na předem registrované stanoviště po zajištění negativního vyšetření převážených včelstev na mor včelího plodu (převoz mimo katastr původního umístění), nebo po zajištění osvědčení od Krajské veterinární správy (při převozu mimo kraj původního umístění). Při převozu v rámci jednoho katastru vyšetření být nemusí. Včely se mohou také převážet až po splnění Opatření vydaného Krajsou veterinární správou (ukončení nařízených léčení, zákaz převozu kvůli vyhlášeným ochranným pásmům atd.). Před převozem je dobré kontaktovat místní KVS a o záměru ji informovat.

4) O převozu informovat svou ZO ČSV, a to včetně předložení negativního vyšetření na mor atd.

5) Pokud včelař umísťuje včelstva mimo působnost své mateřské ZO, je nutné včely registrovat u ZO, kam včely umísťuje. Forma registrace je ve Stanovách a pokynech ČSV a na nejlepší formu je dobré se optat dotyčných funkcionářů dotčených ZO.

6) Včelař je povinen včely léčit, člen i nečlen ČSV.

7) Včelař má povinnost vůči Českomoravské společnosti chovatelů – oznamuje jim počet včelstev k 1. 9. každého roku.

8) Včelař má povinnost k ČSV – (pokud nežádá o dotaci) hlásit počet včelstev k 1. 2., 1. 5. 1. 9. a 1. 12., množství vyprodukovaného medu, vosku, matek, kočování… k 1. 9.

Případné informace:
Marcel Gregor, Tel.: 603 827 433